Comunidade


Liga dos Amigos do Hospital de Tomar
Presidente: Paulo Grego

Contactos:
Tel.: 249 320 100 Ext.: 602555
Tlm: 913 455 866 / 7
lamigostmr@chmt.min-saude.pt

Morada: Av. Maria de Lourdes de Mello Castro – Ap. 118
2304-909 Tomar


Liga dos Amigos do Hospital de Abrantes
Presidente: Luís Fernandes
Contactos:
Tel.: 241 360 700  – Ext. 800206
Tlm.: 910510011
laha1985@gmail.comMorada: Largo Eng. Bioucas
2200-202 – Abrantes
Liga dos Amigos do Hospital de Torres Novas
Presidente: Marta CunhaContactos:
Tel.: 249 094 691
Voluntariado – Telm.: 912 552 370
ligamigos.torresnovas@gmail.comMorada: Av. Xanana Gusmão – Apartado 45
2350-754 – Torres Novas


Liga dos Amigos do Hospital de Tomar
Presidente: Paulo Grego

Contactos:
Tel.: 249 320 100 Ext.: 602555
Tlm: 913 455 866 / 7
lamigostmr@chmt.min-saude.pt

Morada: Av. Maria de Lourdes de Mello Castro – Ap. 118
2304-909 Tomar


Liga dos Amigos do Hospital de Abrantes
Presidente: Luís Fernandes
Contactos:
Tel.: 241 360 700  – Ext. 800206
Tlm.: 910510011
laha1985@gmail.comMorada: Largo Eng. Bioucas
2200-202 – Abrantes
Liga dos Amigos do Hospital de Torres Novas
Presidente: Marta CunhaContactos:
Tel.: 249 094 691
Voluntariado – Telm.: 912 552 370
ligamigos.torresnovas@gmail.comMorada: Av. Xanana Gusmão – Apartado 45
2350-754 – Torres Novas